Omdat waarden als integriteit en inclusie belangrijk zijn in onze club, beschikt onze club ook over een Aanspreekpersoon Integriteit (API). Deze functie in onze club wordt ingevuld door 2 personen: Rudi Baeck en Veronique Van Biesen. Je kan ze contacteren via email of GSM:

- Rudi Baeck: rudi.baeck@rudycocyclingteam.be - 0496/26.63.44

- Veronique Van Biesen: veronique.vanbiesen@rudycocyclingteam.be - 0479/27.39.52

De Aanspreekpersoon Integriteit (API) is het eerste aanspreekpunt en vertrouwenspersoon voor wie een vraag, opmerking, klacht of andere boodschap heeft in verband met grensoverschrijdend gedrag, zoals pesten of discriminatie, en lichamelijke en seksuele integriteit. De API luistert naar je vraag of verhaal, behandelt je melding in alle vertrouwen en verwijst door wanneer nodig of verleent advies bij de mogelijke vervolgstappen.

Niet-clubleden kunnen ook terecht bij Cycling Vlaanderen. Op onderstaande pagina kan je hun contactgegevens terugvinden:

https://cycling.vlaanderen/meldpunt/ethiek